Deklaracija Regionalnog sindikalnog savjeta “Solidarnost”

Na sastanku Regionalnog sindikalnog savjeta “Solidarnost” održanom 19. juna 2024. godine u Beogradu usvojena je Deklaracija koju možete preuzeti na Deklaracija RSS Solidarnost

Služba za informisanje

PODIJELI