Osnovano Regionalno sindikalno vijeće sindikata obrazovanja “Zajedno za obrazovanje”

Struga, Sjeverna Makedonija – Reprezentativni sindikati obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije su potpisom Osnivačke povelje na sastanku održanom u Strugi osnovali Regionalno sindikalno vijeće sindikata obrazovanja “Zajedno za obrazovanje”. Cilj osnivanja Regionalnog vijeća je poboljšanje radnih, materijalnih i socijalnih uslova radnika čije interese zastupaju sindikati obrazovanja koji učestvuju u Vijeću.

Dogovoreno je da prvu Radnu sjednicu “Zajedno za obrazovanje” organizuje Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH.

Sindikati obrazovanja će putem Vijeća sarađivati u sljedećim sadržajnim elementima:

  • Razvijanje solidarnosti izmedu sindikata obrazovanja i organizovanje zajedničkih akcija i kampanja;
  • Međusobna razmjena iskustava i informacija u svim oblastima sindikalnog rada;
  • Organizovanje stručnih konsultacija iz područja javnih politika, radnog i socijalnog zakonodavstva te kolektivnih ugovora, a s ciljem obezbjeđivanja što višeg nivoa radnih i socijalnih prava;
  • Edukacija predstavnika sindikata;
  • Uspostavljanje i jačanje saradnje između teritorijalnih oblika sindikalnog organizovanja;
  • Razmjena informacija i iskustava u procesu prilagođavanja standardima Evropske unije;
  • Informisanje i edukacija o projektima Evropske unije i učešće u njima;
  • Aktivnim djelovanjem podsticati i stimulisati integrativne procese u sindikalnom

Regionalno sindikalno vijeće sindikata obrazovanja čine Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH, Samostoen sindikat za obrazovanie, nauka i kultura na Republika Makedonija, Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Sindikat hrvatskih učitelja, Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, Sindikat prosvjete Crne Gore i Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Služba za informisanje

PODIJELI