Granski sindikati

Sindikat metalaca Federacije BiH

Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH

Samostalni sindikat sumarstva, prerade drveta i papira BiH

Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH

Sindikat gradjevinarstva i industrije gradjevinskog materijala BiH

Sindikat tekstila, koze, obuce i gume FBiH

Sindikat elektroenergetskih radnika FBiH

Nezavisni sindikat uposlenika Elektroprivrede HZHB Mostar

Sindikat BH Posta Sarajevo

Samostalni sindikat saobracaja i veza u BiH

Sindikat BH Telecoma

Samostalni sindikat radnika komunalne privrede u FBiH

Samostalni sindikat radnika nafte i petrohemije FBiH

Samostalni sindikat radnika u finansijskim organizacijama BiH

Samostalni sindikat zeljeznickih radnika u BiH

Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar

Sindikat Hrvatske poste Mostar

Sindikat PPDIVUT BiH

Sindikat drzavnih sluzbenika i namjestenika u FBiH

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH

Unija samostalnih sindikata policije FBiH

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH

Sindikat penzionera u BiH

Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH

 

PODIJELI