Nisu problem “previsoke” plate radnika, već netransparentno trošenje miliona iz budžeta

Sarajevo – U vezi tvrdnji predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda da su plate zaposlenih u javnom sektoru previsoke i da se trebaju smanjiti, Savez samostalnih sindikata BiH se slaže sa dijelom da se troškovi moraju smanjiti, ali te rezove treba napraviti kod primanja izabranih dužnosnika, a nikako radnika i radnica u policiji, obrazovanju ili zdravstvu. S obzirom da hiljade radnika i radnica traže način da napuste Bosnu i Hercegovinu i da se već sada suočavamo sa nedostatkom kadra, posebno u zdravstvu, svako smanjenje, i onako nedovoljno visokih, plata radnicima u ovim oblastima bi bila direktna poruka svima njima da ova država ne računa na njihovo znanje i stručnost i da budućnost trebaju potražiti negdje izvan granica BiH. Iz tog razloga, SSSBiH podržava odluku premijera Nikšića da odbije zahtjev MMF-a za smanjenje plata radnicima i radnicama u javnom sektoru i ne pristane na tu vrstu ucjene.

Dakle, problem nije “previsoka” plata nastavnika, medicinske sestre ili policajca. Problem je netransparentno trošenje miliona iz budžeta na svim nivoima, problem je nedomaćinsko upravljanje javnim kompanijama i prirodnim resursima koje imamo i problem su primanja izabranih dužnosnika koja su u prosjeku minimalno tri puta viša od prosječne plate radnika i radnica.

Služba za informisanje

 

PODIJELI