Saopštenje za javnost

Sastanak predsjednika SSSBiH i KSBiH sa direktorom Ureda MOR Budimpešta

 

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Konfederacije sindikata BiH Ismet Bajramović sastao se danas u Domu sindikata sa direktorom Ureda Međunarodne organizacije rada u Budimpešti g-dinom Antoniom Graziosijem i Koordinatoricom MOR u BiH g-djom Lejlom Tanović. Razgovaralo se o izmjenama radnog zakonodavstva u svjetlu Reformske agende, problemima i posljedicama s kojima se radnici susreću. Takođe, ponovljena je hitna potreba za efikasnim konsultacijama sa socijalnim partnerima i na državnom i na entitetskom nivou, jer će se tako osigurati, između ostalog, tripartitno vlasništvo nad strategijom za zapošljavanje da se realizuje sa sredstvima EU na nivou Bosne i Hercegovine. Takođe, sugovornici su se složili da je neophodno da izvršne i zakonodavne vlasti uzmu u potpunosti u obzir stavove socijalnih partnera koji su usklađeni i dogovoreni u okviru Ekonomskog-socijalnog vijeća..

            G-din Graziosi je obavijestio predsjednika Sindikata o Evropskom regionalnom sastanku Međunarodne organizacije rada koji će se održati u oktobru u Istanbulu. Osim toga, danas se razgovaralo o predloženim zakonima o porezu, doprinosima, štrajku… … koje SSSBiH smatra vrlo rigidnim, i koji će, ukoliko budu usvojeni, dodatno otežati položaj radnika i radnica u našoj zemlji.

Saopštenje za javnost

PODIJELI