“10 za 1000 KM”

 

10 razloga zašto najniža plata u Federaciji BiH mora biti 1000 KM:

 

  1. Zaslužujemo da od svog rada možemo dostojanstveno živjeti
  2. Kvalifikovani smo radnici i vrijedimo, o čemu svjedoči činjenica da smo gdje god da odemo među najboljim i najcjenjenijim radnicima.
  3. Imamo pravo na kvalitetniji životni standard
  4. Želimo ostati u svojoj domovini, jer smo se borili i izborili za ovu zemlju i jer želimo živjeti tamo gdje smo rođeni.
  5. Kada smo zadovoljni i kada osjetimo da se naš rad cijeni i naši poslodavci imaju dodatnu korist. Zadovoljni radnici su produktivniji, a poslodavcu to znači veći profit.
  6. Naša djeca imaju pravo na kvalitetnije i ispunjenije djetinjstvo, a to im možemo omogućiti ukoliko imamo veću platu.
  7. Cijena minimalne potrošačke korpe prosječno košta oko 2000 KM, a u njoj se nalazi ono što nam je neophodno za život. Sa primanjima kao što su sada ne možemo platiti ni pola potrošačke korpe.
  8. Veći iznos najniže plate će ojačati penzioni fond, jer veća plata znači više doprinosa i veći priliv sredstava u Fond PIO/MIO.
  9. Veća plata znači veću potrošnju, čime se poboljšava ekonomska situacija u državi, jer se u budžete uplaćuje više novca kroz poreze.
  10. Zaslužujemo ekonomsku sigurnost, jer bez nje budućnost moramo tražiti negdje u Zapadnoj Evropi ili na drugim kontinentima.

 

USTAVNA JE OBAVEZA DA IMAMO DEFINISANU NAJNIŽU PLATU, A LJUDSKA I MORALNA OBAVEZA LJUDI U VLASTI DA ONA BUDE DOVOLJNA ZA NORMALAN I DOSTOJANSTVEN ŽIVOT.

PODIJELI