14. Decembra 2019.
19.(120.) sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH

19.(120.) sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH