Forum žena

Forum žena SSSBiH je akcioni oblik djelovanja u okviru Saveza samostalnih sindikata BiH koji se zalaže za jednakost žena i muškaraca u svim sferama društvenog života, te ostvarivanje i zaštitu prava žena iz radnog odnosa nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Osnovan je 2002. godine s ciljem podizanja svijesti među radnicama o važnosti uključivanja u sindikat i zaštite njihovih prava na random mjestu.

Forum žena svoje aktivnosti usmjerava, prije svega, na promociju značaja zaštite prava žena, posebno materinstva, njihove borbe protiv svih oblika diskriminacije i mobbinga, te unaprjeđenja ekonomskog i socijalnog položaja žena. U tu svrhu organizuje edukativne skupove, seminare, konferencije i okrugle stolove.

Najviše tijelo Foruma žena SSSBiH jeste Skupština, koja se održava svake četiri godine i na kojoj se biraju predsjednica Foruma, te Izvršni odbor Foruma koji broji osam članova.

Predsjednik:
Gospa Paripović (SSŠPDP BiH)
gospa.p@hotmail.com

Članice Izvršnog odbora:
Mirjana Sesar (SHT Mostar, mirjana.sesar@hteronet.ba)
Senka Vejzović (SŽFBiH, senka.vejzović@)
Lejla Drnda (SSRKP FBiH, lejla.drnda@viksa.ba)
Besima Ahmetspahić (SSRRUFBiH, besimaahm@gmail.com)
Jasmina Hadžić (SGIGM BIH, @ )
Suada Karić (SSVOONK BiH, suadakaric2@gmail.com)

PODIJELI