Sarajevo – Na Svjetski dan socijalne pravde Bosna i Hercegovina se, nažalost, i dalje nalazimeđu državama koje se ne mogu pohvaliti visokim pa čak ni zadovoljavajućim stepenom socijalne pravde. I dalje živimo u sistemu gdje postoji veoma izražena podjela na superbogate, koji su manjina, i veliku većinu ostalih koji u ovom trenutku jedva sastavljaju kraj s krajem i osiguravaju sebi i svojim najdražim ono najosnovnije za život. Na svima nama je odgovornost da uradimo sve što je u našoj moći da kreiramo društvo u kojem će svi uživati jednaka prava i imati jedake mogućnosti da iskoriste svoj potencijal. Posebno su odgovorni oni koji su izabrani i/ili imenovani da kreiraju pravni okvir, programe socijalne zaštite i podrške svima, a posebno privremeno i trajno ugroženim društvenim skupinama i pojedincima.
Bosna i Hercegovina može i mora biti društvo u kojem je čovjek na prvom mjestu. Ne postoje izgovori zašto nismo ili ne možemo biti društvo socijalne pravde i jednakosti koje se zasniva na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvene zaštite, kao i primjene ljudskih prava u svim područjima života.

Kontinuiranim aktivnostima kojima je cilj omogućiti socijalnu uključenost ranjivih skupina građana kroz razvoj sveobuhvatne i pristupačne mreže kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, a posebno integraciju u odgojno-obrazovne programe za djecu s teškoćama u razvoju, profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, razvoj udomiteljstva, savjetodavnu podršku porodicama, zaštitu mentalnog zdravlja i širenje usluga u zajednici za starije, psihički bolesne i ostale ranjive skupine će se izgraditi odnos koji izražava stalnu brigu o njima i ne dovodi ih u položaj da se osjećaju nekorisnim i nezaštićenim članovima društva.

Ujedinjeni narodi su 2007. godine su donijeli odluku da se 20. februar obilježava kao Svjetski dan socijalne pravde budući da se socijalni razvoj mora temeljiti na pravdi, solidarnosti i jednakosti među svim zemljama i unutar svake od njih, a socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života.

Služba za informisanje

PODIJELI