Zaključci sa Vanredne sjednice Predsjedništva UO SSSBiH u vezi sa Izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH

Broj:01-II-94/20

Sarajevo – Predsjedništvo Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je na Vanrednoj sjednici, održanoj 15. maja 2020. godine analizirao Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu koje je utvrdila Vlada FBiH na svojoj sjednici od 14.05.2020. godine, te tom prilikom usvojilo sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje jučerašnji potez Vlade Federacije BiH koja je na sebi svojstven način netransparentno, iza zatvorenih vrata i bez ikakvog socijalnog dijaloga radničkim sindikatima utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu, te iste kategorično odbijamo.
  2. Utvrđivanje teksta Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu na ovakav način (bez socijalnog dijaloga) nije ništa drugo do guranje prsta u oči svakom radniku, čime se žele prikriti najnovije afere oko respiratora, zaštitnih maski i sl, što u cjelini predstavlja poraz za društvo i pravni poredak u Federaciji BiH.
  3. Smatramo da ne postoji nikakav razlog niti potreba da se u vrijeme proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH, a zbog pandemije COVID-19, usvajaju izmjene i dopune jednog od osnovnih zakona koji definišu položaj, prava i obaveze radnika u Federaciji BiH, pogotovo ako se uzme u obzir da se pandemija kreće silaznom putanjom.
  4. Sve izmjene i dopune u ovom Prijedlogu u manjoj ili većoj mjeri idu u korist poslodavca i za cilj imaju zaštitu njegovih interesa i kapitala na teret radnika, a ne na zaštitu radnih mjesta, kako to predlagač neuvjerljivo pokušava prikazati. Tvrdnje da su prava radnika zaštićene kroz obavezu konsultacija sa sindikatom su najblaže rečeno neozbiljne, jer su konsultacije traženje mišljenja koje poslodavca apsolutno ne obavezuje- u pitanju je puka formalnost. Da stvar bude gora, u Vladi FBiH namjeravaju mijenjati i Zakon o vijeću uposlenika, vjerovatno s ciljem da se uticaj sindikata na odluke poslodavca svede na minimum i da se sindikat u potpunosti obesmisli.
  5. S obzirom da se u medijima govori kako je tekst Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu usaglašen sa Savezom samostalnih sindikata BiH, ovim putem tražimo od Vlade FBiH da javno obznani imena predsjednika granskih sindikata-sindikalnih izdajnika koji su saučesnici u ovom zločinu. Da li su zaista Mevludin Bektić, Mirza Hadžiabdić, Samir Kurtović i Zijad Latifović, kao i ostali predstavnici granskih sindikata koji navodno sjede u nezakonitom ESV-u za teritoriju FBiH, zbog ličnih interesa prodali prava radnika?
  6. Sama činjenica da se tekstom Prijedloga predviđa smanjenje plaće radnika jednostranom odlukom poslodavca za vrijeme pandemije do iznosa najniže plaće u Federaciji BiH, a da ista nije utvrđena niti jednim aktom više od dvije godine, proizlazi da se predloženo rješenje apsolutno ne razlikuje od prethodnog, tj. da je ono potpuno identično.
  7. Iako osnovni zadatak svakog zakona treba biti stvaranje ravnoteže, u konkretnom slučaju ravnoteže između radnika i poslodavca, ona je već odavno izostala, a predloženim izmjenama i dodatno se dodatno narušava. Pored već pomenute mogućnosti jednostranog umanjenja plaće, odredbe o plaćenom odsustvu bez definisane naknade, neplaćenom odsustvu na „dobrovoljni“ zahtjev radnika, prinudnom godišnjem odmoru, utvrđivanje prestanka obaveze rada („čekanje“ posla samo u drugom obliku), ali i derogiranju odredbi kolektivnih ugovora, poslodavcima bi u konačnici omogućile zavlačenje ruke radniku u džep „po zakonu“, što i jeste isključivi cilj. Nijedna odredba predloženih izmjena ne predviđa npr. radnik ima pravo na uvećanu plaću tokom pandemije zbog rizika zaraze, što jasno ukazuje da su sve predložene izmjene i dopune zakona došle sa spiska želja Udruženja poslodavaca FBiH.
  8. Sve odredbe predloženog Prijedloga su, prije svega, dikriminatorne, suprotne Ustavu FBiH i konvencijama koje regulišu ova pitanja, kao i zakonima koji su trenutno na snazi, pa ćemo, ukoliko se usvoji ovakav tekst, ponovo doći u poziciju da odredbe Zakona o radu osporavamo na Ustavnom sudu FBiH.
  9. Ukoliko dođe do upućivanja teksta Prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru, granski sindikati- članice SSSBiH će na svojim organima donijeti odluke o poduzimanju svih neophodnih aktivnosti u cilju radikalnijeg djelovanja, a kako bi se spriječilo njegovo usvajanje.
  10. Predsjedništvo Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH daje punu podršku radnicima ArcerolMittala Zenica, Glavnom odboru Sindikata ArcerolMittala Zenica i Zuhdiji Kapetanoviću, predsjedniku ovog Sindikata u borbi protiv smanjenja plaća i slanja radnika na čekanje u navedenoj kompaniji. Na ovaj način još jednom je dokazano da i dalje postoji sindikalni duh i opredjeljenje da sindikati uistinu rade za dobro radnika. Također, dajemo punu podršku svim drugim sindikalnim organizacijama koje u potpuno neravnopravnoj borbi čvrsto stoje na braniku radničkih prava, a posebno u realnom sektoru.

                                                                                                PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović, s.r.

PODIJELI