20. februar – Svjetski dan socijalne pravde

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u novembru 2007. godine odredila 20. februar kao Svjetski dan socijalne pravde. Cilj je bio da se napori država članica UN-a ujedine u borbi protiv siromaštva i stvaranju jednakih šansi za sve. To je podrazumijevalo i podrazumijeva i suočavanje sa problemima isključenosti i nezaposlenosti. Deklaracija koja je usvojena tim povodom fokusira se na garantovanje pravičnih rezultata za sve kroz zapošljavanje, socijalnu zaštitu, socijalni dijalog i temeljna načela i prava.

Socijalna pravda predstavlja temeljni princip mirnog i prosperitetnog suživota unutar i među narodima. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine podržava principe socijalne pravde promovišući prava radnika, rodnu ravnopravnost, veći stepen zaštite penzionera i prava svih građana naše zemlje. Jedan od zadataka naše organizacije jeste i unaprjeđivanje socijalne pravde kroz uklanjanje prepreka s kojima se naši članovi, ali i svi radnici i radnice suočavaju zbog  roda, starosti, rase, etničke pripadnosti, religije, kulture ili invaliditeta.

Nažalost, podaci kojima danas raspolažemo su porazniji nego što su bili davne 2007. godine kada je ovaj dan proglašen Svjetskim danom socijalne pravde. Međunarodna organizacija rada procjenjuje da trenutno oko 2 milijarde ljudi živi u krhkim i konfliktnim situacijama, od kojih je više od 400 miliona u dobi od 15 do 29 godina. Otvaranje novih radnih mjesta, kvalitetnija radna mjesta i bolji pristup radnim mjestima za najnižih 40% imaju potencijal da povećaju prihode i doprinesu kohezivnijim i pravednijim društvima i stoga su važni za spjrečavanje nasilnih sukoba i rješavanje postkonfliktnih izazova.

Na svima nama je da doprinesemo većoj socijalnoj pravdi unutar društva u kojem živimo. Osim borbe koju, kao sindikat, vodimo sa predstavnicima vlasti kako bi se osigurala bolja i kvalitetnija zakonska zaštita onih koje predstavljamo, svako od nas može i na ljudskoj razini doprinijeti, tako što ćemo pomoći nekom od stotina migranata koji se trenutno nalaze na prostoru naše zemlje, nekom beskućniku ili penzioneru, staroj ili iznemogloj osobi. Iako je, zbog nezahvalne ekonomske situacije i vrlo komplikovane političke situacije, socijalna pravda objektivno ugrožena u Bosni i Hercegovini, možemo i moramo se truditi i raditi sve što je u našoj moći da podignemo svijest kod ljudi o njoj i da ona bude na nivou zemalja koje smatramo socijalno najpravednijim.

 

Služba za informisanje

PODIJELI