Kabinet predsjednika

Tel: +387 33 20 20 29
Fax: +387 33 22 61 71

Alma Huseinbašić, administrativno-tehnički sekretar
sssbih@sssbih.com

Selvedin Šatorović, predsjednik SSSBiH

Adis Kečo, šef Stručne službe
Tel/fax: 033/ 20 20 29
sssbih@sssbih.com

Lejla Čaušević-Sućeska, stručna saradnica za međunarodnu saradnju i informisanje
Tel/fax: 033/ 21 03 83
sssbih@sssbih.com

Selma Bogilović, administrativno-tehnički sekretar Kantonalnog odbora SSSBiH za Kanton Sarajevo
Tel/fax: 033/ 21 34 80
sssbih@sssbih.com

Amela Lojo, administrativno-tehnički sekretar ostalih kantonalnih odbora SSSBiH
sssbih@sssbih.com

Amela Kazagić, viša stručna saradnica za pravne poslove
Tel/fax: 033/ 21 97 94
sssbih@sssbih.com

Nada Dragičević, šef Službe za ekonomsko-finansijske i računodvodstvene poslove
Tel/fax: 033/ 66 87 00
sssbih@sssbih.com

PODIJELI