ZADNJE OBJAVLJENO

Konvencije MOR-a

Konvencija o nezaposlenosti, 1919 Konvencija o zaštiti materinstva, 1919 Konvencija o naknadi za nezaposlenost u slučaju gubitka zbog brodoloma, 1920 Konvencija o namještenju mornara, 1920 Konvencija o pravu...

Kontakti

  Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ulica: Obala Kulina bana 1. 71000 Sarajevo Tel: +387 33 20 20 29 Fax: +387 33 22 61 71 E-mail: sssbih@sssbih.ba

Statut Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine

III POSLIJERATNI KONGRES SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE STATUT SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE (Prečišćeni tekst) Sarajevo, 17.02.2006. godine Kongres Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 2....

Sindikat metalaca F BIH

SINDIKAT METALACA FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE SM FBIH Melez Bajro Sarajevo, Obala Kulina bana 1 /Fax.: ++ 387 33 20 01 76; 21 36 73, Email: smbih@bih.net.ba http://smfbih.com.ba/

SHT Mostar

puni naziv granskog sindikata – SINDIKAT HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA MOSTAR zvanična skraćenica naziva granskog sindikata – SHT MOSTAR ime i prezime predsjednika/ce – PERO OBAD adresa sjedišta sindikata...

Sindikat zdravstva

NEZAVISNI STRUKOVNI SINDIKAT RADNIKA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU U FBIH NEZAVISNI SINDIKAT ZDRAVSTVA FBIH PRIM.DR ABUD SARIĆ OBALA KULINA BANA 1 033 205 088, emra.sindikat@hotmail.com http://sinzdravfbih.org/

Unija sindikata policije FBiH

Puni naziv sindikata ''Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine''. Skraćeni naziv Sindikata je: ''Unija sindikata policije FBiH'', a kratica je: ''USP FBiH''. Predsjednik Unije:...

Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH

SAMOSTALNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE,  SUDSKOJ VLASTI I JAVNIM USTANOVAMA U FBIH  S A R A J E V...

Sindikat tekstila, kože, obuće i gume

Puni naziv granskog sindikata: SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE, OBUĆE I GUME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Zvanična skraćenica naziva granskog sindikata: STKOG FBiH Ime i prezime predsjednika/ce: RAMIZ OMANOVIĆ, predsjednik Adresa sjedišta...

Sindikat srednjeg obrazovanja BiH

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture SSVOONK BiH Đevad Hadžić, predsjednik Obala Kulina bana 1, Sarajevo tel/fax 033/213-588, ssvoonkbih@bih.net.ba www.sobih.ba