3. maj – Svjetski dan slobode medija

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović u ime rukovodstva i članova SSSBiH svim novinarima i radnicima zaposlenim u medijima čestita 3. maj – Svjetski dan slobode medija. Danas je dan kada se slave osnovni proncipi slobode medija, ali i dan u kojem se mora ukazati na važnost zaštite medijskih sloboda i borbe protiv svih oblika pritiska i utjecaja na medije i medijske radnike. Nažalost, novinari u Bosni i Hercegovini su svakodnevno izloženi raznim pritiscima kojima se želi zaustaviti njihov istraživački rad i narušiti integritet. Vrijeme pandemije i stanja nesreće je pokazalo koliko je važna uloga novinara, posebno u kriznim situacijama. Zato je neophodno da budu zaštićeni dok ispunjavaju svoju javnu misiju u rizičnim uslovima. Neprihvatljivo je da novinari i u ovim vanrednim okolnostima postaju kolateralne žrtve, suočene s napadima raznih neprijatelja slobode štampe, uključujući i predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, koji pokušavaju iskoristiti situaciju da se obračunaju sa svojim kritičarima.

Sindikat i novinari moraju ostati nezavisan i objektivan korektor u bh. društvu. Svako u okviru svoje djelatnosti mora nastaviti otkrivati i ukazivati na sve anomalije čije posljedice trpe građani i radnici u našoj zemlji, a sve s ciljem da društvo u kojem živimo i radimo bude pravedno i jednako za svakoga. Nadamo se da ćemo 3. maj naredne godine dočekati sa većim obimom prava i platama za sve radnike, boljim i sigurnijim uslovima na radu, manje pritisaka na medije i medijske radnike i sa mnogo više istinskog istraživačkog novinarstva.

Svim novinarima i radnicima u medijskim kućama sretan 3. maj – Svjetski dan slobode medija!

Služba za informisanje

PODIJELI