Otvoreno pismo delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH

Broj: 01-III-163/21

Sarajevo, 20. septembar 2021. godine

PARLAMENT FEDRACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA
–  G-din Tomislav MARTINOVIĆ, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
–   G-din Jasmin DUVNJAK, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
–   G-din Ivo TADIĆ, predsjednik Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine
–  G-din Slađan ILIĆ, predsjednik Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Delegati

 

OTVORENO PISMO

Usvojite Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju tekstu koji je usvojio Predstavnički Pralamenta FBiH 27. jula 2021.

 

Poštovani,

Izuzetno cijenimo činjenicu da su u prethodnom periodu komisije pri Predstavničkom domu i Domu naroda Paralamenta FBiH, uprkos protivljenju Vlade FBiH, donosili određene zaključke koji su bili u interesu radnika. To nam je pokazalo da je zakonodavna vlast konačno spremna na djelu pokazati da ima sluha za rješavanje problema koji se odnose na radnike i njihove porodice. Time je vraćeno povjerenje građana Federacije BiH u Parlament FBiH i nadamo se da ćete nastaviti raditi u interesu radnika i radničkih prava, za razliku od Vlade FBiH koja nažalost i dalje na svaki mogući način pokušava urušiti i ono malo dostojanstva koje radnik ima.

Na prethodnoj sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 16.09.2021. godine, utvrđen je novi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Analizom tog Prijedloga zakona koji je utvrdila Vlada FBiH ne daje se mogućnost smanjenja starosne granice za odlazak u penziju, na način da se ratni staž u dvostrukom trajanju oduzima od 65 godina života, a najviše do 58 godina života, što znači da bi borci i dalje morali čekati 62 godine života kako bi ostvarili pravo na penziju po osnovu penzijskog staža, odnosno sa ratnim stažom u dvostrukom trajanju. Time bi ovo  “pravo”  za većinu boraca ostalo samo mrtvo slovo na papiru.

Uzimajući u obzir navedeno, pozivamo vas da na sjednici, zakazanoj za 30. septembar 2021. godine, usvojite Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom  i invalidskom osiguranju u tekstu koji je usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH 27. jula 2021. godine i na taj način na djelu pokažete da ste istinski opredijeljeni za rješavanje ovog problema. To posebno očekuju radnici iz realnog sektora, naročito oni koji rade u teškim uslovima i koji ovaj zakon vide kao jedinstvenu priliku da u penziju odu koju godinu ranije, sa koliko-toliko sačuvanim zdravljem.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović, s.r.

 

 

PODIJELI