4. broj E-biltena “Glas radnika”

Sarajevo- Objavljen je 4. broj E-biltena “Glas radnika” koji priprema Regionalni sindikalni savjet “Solidarnost”. Ovaj broj razmatra pitanje prava na štrajk i njegove svrhe, ko ga može organizovati, kome se mora najaviti, da li se pravo na štrajk može ograničiti i na koji način, kao i da li postoje mehanizmi njegove zabrane.
Stručnjaci sindikalnih centrala regiona daju uvid u to kakvi sve mehanizmi ograničavanja štrajka postoje u zakonima i kolektivnim ugovorima, kao i sa kakvim se sve represivni mjerama poslodavaca i države suočavaju radnici tj. sindikati. Kako se utvrđuje minimum procesa rada u javnom sektoru (ako se radi o djelatnosti od općeg interesa) i da li postoji u realnom sektoru? Postoje li štrajkački fondovi i koji dio fonda je opredijeljen za štrajkačke aktivnosti tj. naknadu zarade tokom štrajka? Koliko štrajkova su sindikati regiona udruženih
u centrale RSSS-a organizovali u poslednjih desetak godina, koliko su oni trajali i da li su štrajkački zahtjevi bili ispunjeni? Da li je moguće organizovati generalni štrajk na nivou države ili na nivou sektora?

E-bilten možete preuzeti ovdje https://glasradnika.com/wp-content/uploads/2023/07/glasradnika-04-fin-s-1.pdf 

Služba za informisanje

PODIJELI