6. Forum civilnog društva zemalja Zapadnog balkana

 

Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESC), koji predstavlja ekonomske i društvene komponente organizovanog civilnog društva u EU, održao je svoj šesti Forum civilnog društva Zapadnog Balkana uz podršku Evropske komisije. Forum je okupio predstavnike organizacija civilnog društva zapadnog Balkana (OCD), članove EESC, evropske i međunarodne socio-profesionalne organizacije, predstavnike vlada zapadnog Balkana, EU i međunarodnih institucija.

Forum je ove godine simbolično održan u gradu Sarajevu, na dan sjećanja na tragične događaje koji su se dogodili prije dvadeset dvije godine u Srebrenici. Udržan je trenutak šutnje  u znak sjećanja  na žrtve.

Na Forumu su razmatrane sljedeće glavne teme: Procjena i perspektive odnosa između EU i zemalja Zapadnog Balkana, Uloga organizacija civilnog društva u promovisanju održivog rasta i zapošljavanja, Migracija, Sloboda izražavanja i medija,  te  Prava i osnaživanje žena na Zapadnom Balkanu.

 

U sklopu panela Uloga socijalnih partnera i drugih organizacija civilnog društva u promovisanju održivog rasta i zapošljavanja, kao jedan od panelista učestvovao je i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, Ismet Bajramović.

 

Po završetku diskusije na pomenute teme, učesnici Foruma su usvojili sljedeću deklaraciju:

 

O procjeni i perspektivama odnosa između EU i zemalja zapadnog Balkana:

 

Učesnici su:

– pozdravili napredak većine zemalja regiona ka pridruživanju EU od posljednjeg Foruma organizovanog u Beogradu u junu 2015.godine; Crna Gora i Srbija su otvorile i privremeno zatvorile niz novih poglavlja; Albanija je nastavila sa reformama kako bi počela pregovore o pridruživanju EU kasnije ove godine; BiH je uporna u sprovođenju reformi koje bi na kraju trebalo omogućiti državi da dobije status kandidata za članstvo u EU, a Kosovo je počelo implementirati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)

– naglasili važnost adekvatnog sakupljanja statističkih podataka, evaluacije i odgovornosti, kao i potrebe da se analiziraju sva sredstva iz rodne perspektive

– naglasili da se nasilje nad ženama tipično ne priznaje kao takvo: često nedostaje krivično gonjenje i propisno izricanje kazne počinilaca, te je slaba podrška žrtvama; naglasili da institucije koje treba da pruže zaštitu često nemaju razumijevanje ili se ne odazivaju, a besplatna pravna pomoć nije uvijek dostupna

– naglasili da je neophodno razviti svijest, poboljšati prevenciju nasilja, te implementirati Istanbulsku  Konvenciju, čiji je jedan od ciljeva osigurati dovoljno skloništa i pomoćnu telefonsku liniju za preživjele, te posebno obratiti pažnju na finansiranje sigurnih kuća koje su pod upravom OCD

– naglasili da je neophodno podstaknuti Komisiju da rodnu ravnopravnost uključi među glavne prioritete u pregovorima o pristupanju zemalja zapadnog Balkana u EU

– naglasili potrebu da se kroz medije, javne kampanje i programe obrazovanja poveća svijest kako bi se eliminisali rodni stereotipi i promovisalo aktivno učešće žena na svim stazama života; naglasili da jezik slobodnih radnih mjesta treba biti rodno neutralan.

 

Učesnici su zaključili da EESC treba proglasiti ovu konačnu deklaraciju vladama regiona, evropskim institucijama, Vijeću za regionalnu saradnju, Međunarodnoj organizaciji rada i Savjetu Evrope.

PODIJELI