7. Forum civilnog društva Zapadnog Balkana u Tirani

 

U Tirani, Albanija se 16-17. aprila 2019. godine održava 7. Forum civilnog društva Zapadnog Balkana. Organizator skupa je Evropski ekonomsko-socijalni komitet (EESC).

Ove godine Forum je posvećen procjeni trenutnih odnosa između EU i regiona, perspektivama politike proširenja EU, te pitanjima utjecaja trenutnog ekonomskog, društvenog i političkog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana na politiku proširenja EU i načina kako civilno društvo ocjenjuje svoju budućnost, kako u smislu internih politika, tako i na temelju geopolitičkog konteksta Zapadnog Balkana. Predstavnik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem Forumu je Adis Kečo.

 

Inače, Forum civilnog društva Zapadnog Balkana upotpunjuje postojeći bilateralni rad EESC-a sa zemljama koje pregovaraju o pristupanju EU, kroz Zajedničke konsultativne komisije civilnog društva, uspostavljene u skladu sa pravnom osnovom predviđenom Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju. Organizuje se svake dvije godine od 2006. godine i pruža priliku za razmjenu mišljenja o trenutnom stanju civilnog društva u regionu, njegovim potrebama i budućem razvoju. Forum okuplja organizacije civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana, članove EESC-a, predstavnike nacionalnih ekonomsko-socijalnih vijeća i sličnih institucija, predstavnike institucija EU i međunarodnih organizacija. Učesnici usvajaju zaključke upućene nacionalnim vlastima i evropskim institucijama.

 

Služba za informisanje

PODIJELI