7. oktobar – Svjetski dan dostojanstvenog rada

Sarajevo –  Danas je Svjetski dan dostojanstvenog rada. Od 2008. godine Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) obilježava 7. oktobar kao Svjetski dan dostojanstvenog rada. Tog dana radnici širom svijeta ovaj dan obilježavaju kao simbol borbe za sigurnost radnog mjesta, redovne plate, zdravstvenu, socijalnu i penzijsko-invalidsku zaštitu, mogućnost organizovanja u sindikate radi zaštite svojih interesa, te istinsko uključivanje u socijalni dijalog. Dostojanstveni rad se temelji na uvjerenju da su za stvaranje najboljih perspektiva za društveni napredak i razvoj nužne sve četiri njegove komponente: zapošljavanje, prava, zaštita i dijalog. Svi ljudi imaju pravo na rad, na dobre uslove rada i na dovoljno primanja za svoje osnovne ekonomske, socijalne i porodične potrebe, a to pravo bi trebalo provoditi osiguravanjem prikladnih plata za život. Svi radnici imaju pravo na osnivanje i pristupanje sindikatima te na kolektivno pregovaranje sa svojim poslodavcima, a sve međunarodne organizacije, vlade i preduzeća moraju ispuniti svoja obećanja da će poštovati ljudska prava radnika.

Nažalost, radnici i radnice u Bosni i Hercegovini i ovaj 7. oktobar, kao i prethodnih godina,  dočekuju u zemlji u kojoj ljudi svakodnevno ostaju bez posla, sve je veći broj onih koji za svoj rad ne primaju platu, socijalni dijalog praktično ne postoji na na državnom i nivou Federacije BiH, na sceni je egzodus radno-sposobnih ljudi u zemlje Zapadne Evrope, a još uvijek smo plodno tlo za sve one koji žele kršiti ljudska i radnička prava zaposlenih, zemlja u kojoj postaje normalno da ljudi rade ‘nacrno’, da nemaju zdravstvenu zaštitu, da rade subotama i nedjeljama bez naknade, da radni dan traje i po 15 sati. Ukoliko ne žele ostati u potpunosti bez radne snage i onih koji redovno svojim doprinosima i porezima pune budžete, vlasti se odmah i bez odlaganja moraju uhvatiti ukoštac sa svima onima koji vjeruju da su iznad zakona i da ne moraju poštivati radnička i ljudska prava.

Služba za informisanje

PODIJELI