8. mart – Međunarodni dan žena

   8. mart – Međunarodni dan žena

 

8. mart, koji se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan žena, u Bosni i Hercegovini, nažalost, dočekujemo kao društvo koje ne cijeni, ne uvažava, ne prihvata niti na odgovarajući način vrednuje doprinos žena. Dočekujemo ga kao društvo u kojem su zakonske odredbe kojima se garantuju prava žena još uvijek u najvećoj mjeri “mrtvo slovo na papiru”. I ovaj 8. mart kolegice dočekuju strahujući za svoja radna mjesta ukoliko zatrudne, izložene mobingu i prekovremenim radnim satima za koje nisu plaćene.

Ovogodišnji 8. mart treba biti u znaku svih kolegica u realnom sektoru koje rade u nezadovoljavajućim i nesigurnim radnim uvjetima, koje ne primaju redovno zarađenu platu niti imaju pravo na bolovanje ili porodiljsko odsustvo. Treba i mora biti u znaku i kolegica koje rade u uslužnim djelatnostima, posebno u trgovni, koje ne znaju šta je to slobodan vikend da ga provedu uz djecu, neradni dan za neki praznik niti ustaljeno i normalno radno vrijeme. Iako je položaj naših kolegica u sektoru budžetskih korisnika bolji od onog u realnom sektoru, i on je daleko od zadovoljavajućeg.

Ovog 8. marta Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poziva sve članove izvršne i zakonodavne vlasti, te sve poslodavce da konačno ženama u našem društvu osiguraju položaj koji zaslužuju, da ih u praksi zaštite i osiguraju njihovu sigurnu egzistenciju i njihov siguran život. Samo tako ćemo moći izgraditi društvo koje će se temeljiti na ispravnim postulatima i koje može očekivati prosperitet u budućnosti.

Svim kolegicama, radnicama, majkama, suprugama, sestrama i kćerkama želimo Sretan 8. mart – Međunarodni dan žena.

 

 

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović

PODIJELI