9. Forum civilnog društva Zapadnog Balkana

Danas i sutra se u grčkom Solunu održava 9. Forum civilnog društva Zapadnog Balkana. Okupio je 100-njak učesnika-predstavnika civilnog društva iz EU i Zapadnog Balkana, kao i predstavnike institucija EU, međunarodnih organizacija i vlada regiona.

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine predstavljaju Selvedin Šatorović, predsjednik SSSBiH i Fikret Alić, predsjednik Skupštine SSSBiH.

 

Ovogodišnji forum organizovan je u bliskoj saradnji sa Evropskom komisijom (DG NEAR), Vijećem za regionalnu saradnju (RCC), Evropskom fondacijom za obuku (ETF) i Evropskim centrom za razvoj stručnog osposobljavanja (CEDEFOP) i Civilnim društvom & Think Tank Forumom Berlinskog procesa.

 

Glavne teme o kojima će se diskutovati su:

  • Stanje demokratije u Jugoistočnoj Evropi: “test zdravlja” civilnog društva na putu ka proširenju EU
  • – Evropska godina vještina:
  • Cjeloživotni razvoj vještina u Jugoistočnoj Evropi, kroz početno i kontinuirano stručno obrazovanje i obuku (IVT i CVET)
  • Obrazovanje, vještine i garancija za mlade na Zapadnom Balkanu
  • Nastavak obuke, usavršavanja i prekvalifikacije na Zapadnom Balkanu
  • Doprinos civilnog društva implementaciji Zelene agende i održivom razvoju Jugoistočne Evrope

Forum su otvorili Oliver Röpke, predsjednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, Dubravka Šuica, potpredsjednica Evropske komisije za demokratiju i demografiju i Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju.

Na kraju događaja biće usvojena Završna deklaracija sa preporukama organizacija civilnog društva.

Organizovan svake dvije godine od 2006. godine, Forum civilnog društva pruža priliku za razmjenu mišljenja o trenutnoj situaciji civilnog društva u regionu, njegovim potrebama i budućem razvoju. Okuplja organizacije civilnog društva iz partnera sa Zapadnog Balkana, članove EESC, predstavnike nacionalnih ekonomskih i socijalnih vijeća i sličnih institucija, predstavnike institucija EU i međunarodnih organizacija. Učesnici usvajaju zaključke upućene nacionalnim vlastima i evropskim institucijama.

Služba za inforimsanje

PODIJELI