Analiza “Minimalna plata za dostojanstven život”

Adis Kečo i Lejla Čaušević-Sućeska iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine su u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert pripremili i objavili Analizu “Minimalna plata za dostojanstven život”.

PDF format možete preuzeti na https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/19806.pdf 

PODIJELI