Asocijacija “Mostovi prijateljstva” i predstavnici NVO iz Azerbejdžana u zvaničnoj posjeti Savezu samostalnih sindikata BiH

Delegacija Asocijacije “Mostovi prijateljstva”, predvođena g-dinom Jasminom Imamovićem, zajedno sa predstavnicima nevladinih organizacija mladih i medija iz Azerbejdžana posjetila je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Delegaciju su dočekali Fikret Alić, predsjednik Skupštine SSSBiH i Adis Kečo, šef Stručne službe SSSBiH.

Domaćini su iskazali dobrodošlicu gostima i zadovoljstvo zbog njihove posjete. Na sastanku se razgovaralo o stanju u Bosni i Hercegovini i Azerbejdžanu, razmijenjena su iskustva i iskazana spremnost da se dalje jačaju veze između građana ove dvije države. Takođe je dogovoreno da se u najkraćem roku obnove veze između Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Saveza sindikata Azerbejdžana (ATUC), te da se ulože napori u reafirmisanje i jačanje te saradnje.

Gosti su obišli obnovljene prostorije Doma sindikata na Obali.

 

            Služba za informisanje

PODIJELI