Bosni i Hercegovini hitno treba Strategija o sigurnosti i zaštiti na radu

Teslić – Povodom Evropske nedjelje sigurnosti i zdravlja na radu, u organizaciji Udruženja za unapređenje zaštite na radu Sarajevo i Udruženja inženjera zaštite i zdravlja na radu Banja Luka, a u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata BiH i Savezom sindikata Republike Srpske, u Tesliću je organizovano prvo savjetovanje iz oblasti zaštite na radu u BiH. Na savjetovanju je učestvovalo 110 stručnjaka koji se profesionalno bave ovom problematikom kod poslodavca, u ovlaštenim-licenciranim organizacijama za zaštitu na radu, te profesori visokoškolskih ustanova koje obrazuju kadrove iz ove oblasti.

Nakon uvodnog izlaganja mr. Zuhdije Mahmutovića, predsjednika Udruženja za unapređenje zaštite na radu, savjetovanje je otvorio mr. Nikola Šobot, nakon čega su učesnike pozdravili predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske. Ranka Mišić i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH. Selvedin Šatorović, koji su još jednom izrazili podršku i naglasili da će i dalje podržavati sve aktivnosti nevladinog sektora koje su usmjerene stvaranju bebjednih uslova rada. Učesnike su pozdravili i prof. dr. Evica Stoiljković iz Srbije, dr.sci Mensur Ferhatović iz Hrvatske i Djina Mitrić, sekretar Udruženja zaštite na radu Crne Gore.

Učesnici savjetovanja su konstatovali da stanje u oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u BiH nije na zadovoljavajućem nivou što potvrđuju dostupni podaci o broju povreda na radu, naročito onih sa smrtnim ishodom, broju oboljenja usljed nepovoljnih uslova rada i profesionalnih oboljenja. S ciljem prevazilaženja ovog vrlo lošeg stanja učesnici savjetovanja su usvojili sljedeće zaključke:

 1. Nadležna ministarstva moraju što prije pravno regulisati ovu oblast u skladu sa Konvencijama Međunarodne organizacije rada i direktivama Evropske unije;
 2. Inspekorati rada se moraju kadrovski ojačati i vršiti preventivne kontrole provođenja zakona, podzakonskih propisa i standarda iz ove oblasti;
 3. Sindikati se trebaju intenzivnije uključiti u problematiku zaštite radnika i zauzeti jasne stavove po ovom pitanju, biti jedinstveni i glasniji u zahtjevima i izvršiti pritisak prema nadležnim vlastima za usvajanje propisa koji štite radnike;
 4. Sindikati trebaju zahtijevati od poslodavaca da ispunjavaju svoje zakonske obaveze u oblasti zaštite i sigurnosti radnika te putem svojih članova kontrolirati ovaj proces, a uočene nedostatke prijavljivati inspekcijama rada;
 5. Nadležne vlasti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko Distriktu trebaju što prije izraditi i usvojiti Strategiju o sigurnosti i zaštiti na radu;
 6. Inspektorati rada trebaju provoditi redovite preglede kod svih poslodavaca bez iznimki, utvrditi nepravilnosti i odrediti kaznene mjere prema poslodavcima bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju u skladu sa zakonima i propisima;
 7. Formirati pouzdane baze podataka o povredama na radu sa smrtnim ishodima;
 8. Svi socijalni partneri (vlade, sindikati i poslodavci) trebaju zajedno raditi na provođenju i poboljšanju zakonodavnog okvira u oblasti zaštite radnika i prevenciji zaštite na radu tj. boljoj obučenosti i informisanju radnika, što će dovesti do smanjenja broja povreda na radu, te od nadležnih tražiti povećanje broja inspektora rada budući da ih nedostaje na terenu;
 9. Nevladine organizacije su voljne podržavati i pomagati sindikate i radnike u oblasti poboljšanja postojećeg ili usvajanja novog radnog zakonodavstva, informiranju radnika i javnosti;
 10. Sindikati i nevladine organizacije moraju promovirati oblasti sigurnosti na radu i zaštite zdravlja radnika i stalno isticati ove oblasti kao ključna i bitna pitanja za sve socijalne partnere i društvenu zajednicu;
 11. Poseban akcenat bi trebalo posvetiti podizanju svijesti kako poslodavcima tako i radnicima o značaju zaštite zdravlja radnika za firmu, za zdravstvene i penzione fondove i za BiH.
 12. U cijeli proces trebaju biti uključeni mediji.

Služba za informisanje

 

PODIJELI