Brošura “OSNOVNA RADNIČKA PRAVA ZA VRIJEME PANDEMIJE”

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je, želeći pomoći svim radnicima i radnicama u Bosni i Hercegovini u vezi sa nedoumicama o njihovim pravima tokom pandemije Korona virusom i stanja nesreće, koje je na snazi u Federaciji BiH, pripremio Brošuru “OSNOVNA RADNIČKA PRAVA ZA VRIJEME PANDEMIJE”, koja sadrži osnovne informacije o pravima radnika i radnica u odnosu prema poslodavcu.

Link putem kojeg možete preuzeti Brošuru:  Osnovna radnicka prava u vrijeme pandemije Korona virusom

Nadamo se da će Brošura biti od koristi našim članovima, ali i svim drugim radnicima i radnicama. S obzirom da se radnici trenutno nalaze u jednoj specifičnoj situaciji u kojoj su im hitno potrebni savjeti i pomoć, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je sve svoje kapacitete stavio na raspolaganje svim radnicima bez obzira da li su članovi sindikata ili ne.

Ukoliko su im potrebni savjeti ili mišljenja mogu se obratiti telefonski na broj 033/20-20-29 ili putem E-maila: sssbih@sssbih.com.

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović

PODIJELI