Delegacija Svjetske banke u posjeti Savezu samostalnih sindikata BiH

             Delegacija Svjetske banke u posjeti Savezu samostalnih sindikata BiH

 

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović ugostio je delegaciju Svjetske banke u prostorijama Doma sindikata u Sarajevu. U delegaciji su bili g-dja Flora Kelmendi, Viši specijalista za obrazovanje i g-din James Gresham, Specijalista za obrazovanje.

Na sastanku je predstavljena funkcionalna analiza sektora obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a koju sprovodi Svjetska banka. Cilj ove analize je definisanje prijedloga za poboljšanje pristupa, kvaliteta, efikasnosti i relevantnosti usluga u predunivezitetskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Šatorović je upoznao članove projektnog tima sa svakodnevnim problemima s kojima se suočavaju zaposleni u sektoru obrazovanja tokom samog procesa pružanja usluga, te sa načinima na koje je to, prema mišljenju sindikata, moguće unaprijediti efikasnijim korištenjem resursa.

Dogovoreno je da se nastavi saradnja i u budućem periodu.

 

Služba za informisanje

PODIJELI