Demant tekstova objavljenih na portalima 11. i 12.02.2018.

Sarajevo, 12. februar 2018. godine

 

Portali:

  • Vijesti.ba
  • avaz.ba
  • vazdan.com
  • enovosti.ba

 

 

DEMANT TEKSTOVA OBJAVLJENIH NA PORTALIMA 11. i 12.02.2018. godine

 

 

            Povodom članaka objavljenih na vašim portalima posljednjih dana, a koji su nastali na osnovu saopštenja dostavljenih medijima od strane Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS, na čijem čelu je Ibrahim Dedić, ovim putem želimo naše članove i javnost upoznati sa sljedećim:

 

  1. Sindikat u čije ime su dostavljena saopštenja za javnost je udruženje građana koje je osnovala vlast s ciljem slabljenja sindikalnog pokreta u KS, a koje se predstavlja kao sindikat i na sebe pokušava skrenuti pažnju i dobiti na značaju. Vlast je osnovala ovo udruženje kako bi diskreditovala legalne i legitimne predstavnike radnika u obrazovanju, ali s a ciljem da slične aktivnosti sprovede i u ostalim sektorima i oblastima. Pomenuto udruženje građana ima članova taman toliko koliko im je trebalo da se registruju u skladu sa važećim propisima i nema ni reprezentativnost niti za njega znaju zaposleni u obrazovanju u KS, a kamo li šira javnost. Jedini koji su upoznati sa aktivnostima ovog “sindikata” su predstavnici vlasti koji ga koriste kao kanal za ispoljavanje svojih napada na sindikat i radnička prava. Podsjećamo da je isti ovaj “sindikat” bio jedan od onih koji se zalagao za usvajanje robovlasničkog Zakona o radu 2015. godine.
  2. Što se tiče insinuacija i namjernog dovođenja u zabludu čitalaca iznošenjem poluistina i fabrikovanih podataka, ovim putem obavještavamo vas i vaše čitaoce da novac od članarine nije bio zloupotrebljavan i da je trošen u skladu sa planom rada, o čemu je članstvo upoznato putem organa sindikata.
  3. Kada već iznosite podatke o platama i toplom obroku zaposlenih u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, bili ste obavezni da kontaktirate SSSBiH i dobijete tačne informacije. Odgovorno tvrdimo da, kada je riječ o platama i naknadama, te otpremninama za penzije, ne postoje bilo kakva dugovanja prema zaposlenima u SSSBiH.

 

 

U toku su pripreme za održavanje Kongresa SSSBiH na kojem će se, između ostalog, birati i predsjednik SSSBiH, ali to nikako nije opravdanje bilo kome da lažima, insinuacijama, spletkama i dezavuisanjem članstva i javnosti pokuša doći do nekih svojih skrivenih ciljeva. Na isti način se pojedini sindikalni predstavnici pokušavaju negativno predstaviti u javnosti a zbog njihovog suprotstavljanja težnjama i pokušajima Vlade FBiH, MMF i Svjetske banke da porobe naše članstvo.

 

Služba za informisanje

PODIJELI