Doprinos balkanskih sindikata procesu integracije u Evropsku uniju

 

                  Savez sindikata Bugarske, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert organizator je Međunarodne konferencije Doprinos balkanskih sindikata procesu integracije. Pravo na udruživanje i kolektivno pregovaranje u kontekstu stogodišnjice MOR-a, koja se 22-23. aprila 2019. godine održava u Sofiji.  Skupu prisustvuje 60 predstavnika sindikata iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bugarske, Rumunije, Grčke i Turske, te predstavnici Međunarodne organizacije rada,  Međunarodne konfederacije sindikata i nekoliko sindikalnih centrala iz Evropske unije. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine predstavlja predsjednik Selvedin Šatorović.

 

 

 

 

 

Učesnici Konferencije su se usaglasili da je, između ostalog, neophodno u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje pružaju ove transformacione promjene kako bi se stvorila bolja budućnost i osigurala ekonomska sigurnost, jednake mogućnosti i socijalna pravda, s krajnjim ciljem jačanja svih društava i poboljšanja njihove dobrobiti. Takođe, posebna pažnja je posvećena MOR-ovom pozivu svim zainteresovanim stranama da preuzmu odgovornost za izgradnju pravedne budućnosti rada. Osnova za ovu budućnost je hitna akcija za jačanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja.

Po završetku Međunarodne konferencije biće usvojeni zaključci koji će biti upućeni vladama svih zemalja učesnica skupa.

 

 

Služba za informisanje

PODIJELI