Druga plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta “Solidarnost”

Druga plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta “Solidarnost”

3-4. oktobar 2017. godine, Ljubljana, Republika Slovenija

 

U Ljubljani se 3-4. oktobra 2017. godine održava Druga plenarna sjednica Regionalnog sindikalnog savjeta “Solidarnost” u čijem radu učestvuju Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH i Selvedin Šatorović, potpredsjednik SSSBiH. Organizator sjednice je Savez samostalnih sindikata Slovenije koji ove godine predsjedava Savjetom.

Glavna tema sastanka funkcionera sindikalnih centrala biće „Problematika radnog vremena s posebnim naglaskom na budućnost rada“. Planirano je da se usvoji i deklaracija o radnom vremenu.

Istovremeno će se održati i sastanak Odbora mladih RSS “Solidarnost” na kojem će se govoriti o budućnosti rada sa naglaskom na digitalizaciju i prekarni rad.

Po završetku Plenarne sjednice predstavnici saveza sindikata-članica RSS “Solidarnost” prisustvovat će 8. Kongresu Saveza samostalnih sindikata Slovenije, koji će se održati u Cankarevom domu u Ljubljani.

PODIJELI