EUROMED 2018. – Euro-mediteranski samit ekonomskih i socijalnih vijeća i sličnih institucija, Torino

                                                            EUROMED 2018.

Euro-mediteranski samit ekonomskih i socijalnih vijeća i sličnih institucija, Torino

 

Članovi predstavničkih tijela civilnog društva iz zemalja euro-mediteranskog regiona sastali su se u Torinu kako bi razgovarali o stanju obrazovanja i obuke u toj oblasti. Iako su izazovi sa kojima se suočavaju svaka od zemalja različiti, pošto je pristup obrazovanju i obuci u regionu veoma neuravnotežen, opći zaključak je da je ulaganje u ljudski kapital od suštinskog značaja za održivi razvoj zemalja, ali i i za osiguranje regionalne stabilnosti i sigurnosti.

Nedavni podaci pokazuju općenito lošu performansu tržišta rada u regionu Euromed, sa ograničenim otvaranjem radnih mjesta, nižom stopom aktivnosti (posebno među ženama, u prosjeku manje od 25%), ekstremnim nedostatkom udjela mladih i žena na tržištu rada i povećanje broja osoba koje nisu u obrazovanju, zapošljavanju ili obuci (NEETS) u riziku od isključenja. Sektor obrazovanja i obuke stoga se poziva da postavlja centralnu ulogu u opremanju ljudi sa pravim vještinama.

U delegaciji Bosne i Hercegovine se, kao predstavnik sindikata, nalazi predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović.

Kontekst

Euro-mediteranski samit ekonomskih i socijalnih vijeća i sličnih institucija ima za cilj promicanje većeg razumijevanja glavnih pitanja koja se tiču ​​organizovanog civilnog društva u regionu Euromed i razmatranja zajedničkih izazova sa kojima se suočavaju. Ovogodišnji događaj su suorganizovali Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESC) i Evropska fondacija za obuku (ETF), a razmjene su bile fokusirane na obrazovanje i obuku.

PODIJELI