EVROPSKA UNIJA TRAŽI VEĆE POŠTIVANJE SINDIKATA NA ZAPADNOM BALKANU

U Luksemburgu se 12. i 13. juna 2019. godine održava prvi sastanak ministara EU i Zapadnog Balkana o zapošljavanju i socijalnoj politici. U sklopu sastanka danas se održava Konferencija društvenih aktera iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Crne Gore i Srbije, na kojoj učestvuju predstavnici vlada pomenutih zemalja, predstavnici sindikata i udruženja poslodavaca, te nevladinih organizacija koje se bave pitanjima socijalne politike. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na skupu u Luksemburgu predstavlja Lejla Čaušević-Sućeska iz Odjela za međunarodnu saradnju i informisanje.

 

Posebna pažnja je data pitanjima doprinosa socijalnih partnera povećanju zaposlenosti i promociji razvoja vještina, investiranja u zapošljavanje i socijalni sektor, razvoja socijalne politike na području Zapadnog Balkana. U vezi s tim, predstavnica SSSBiH je upoznala prisutne sa problemom nepostojanja socijalnog dijaloga na nivou Bosne i Hercegovine, ali i nefunkcionisanjem ESV FBIH od novembra 2017. godine.

Time se narušavaju osnovni principi koje zagovara Evropska unija, a koji su potvrdjeni Evropskim stubom socijalnih prava usvojenim od strane Evropske komisije.
Joost Korte, Generalni direktor Direkcije Evropske komisije za zapošljavanje, socijalnu politiku i inkluziju je učesnike upoznao sa problemima koji su dijagnosticirani tokom sastanka ministara iz EU i Zapadnog Balkana, te o načinu na koji se situacija može i treba razvijati. Istakao je da je od ministara  za rad i socijalnu politiku u zemljama Zapadnog Balkana zatraženo veće poštivanje sindikata i njihovo uključivanje u sve pocese vezane za pitanja zapošljavanja i socijalne politike u pojedinačnim državama.

 

 

Služba za informisanje

PODIJELI