Generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata tražila od premijera Novalića da pregovara o minimalnoj cijeni rada

Generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata tražila od premijera Novalića da pregovara o minimalnoj cijeni rada

Generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata g-dja Sharon Burrow uputila je, na zahtjev predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedina Šatorovića, pismo premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću zbog prekida socijalnog dijaloga i nepostojanja propisa kojim se garantuje minimalna plata radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (original i prijevod pisma na bosanski jezik su u prilogu).

U pismu je premijer upozoren da nepostojanje propisa kojim se garantuje najniža cijena rada predstavlja direktno kršenje Konvencije 131. Međunarodne organizacije rada, koja predstavlja sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar najveće svjetske sindikalne organizacije, koja predstavlja 175 miliona radnika radnika širom svijeta, pozvala je vlasti da se uključe u istinski socijalni dijalog i osiguraju da svi radnici u BiH imaju zagarntovanu minimalnu platu i poštovanje njihovih radnih prava u skladu sa Općim kolektivnim ugovorom.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović se i ovim putem u ime svih članova SSSBiH iskreno zahvaljuje kolegici Burrow na podršci koju je dala aktivnostima Saveza samostalnih sindikata BiH i poziva aktere socijalnog dijaloga u Federaciji BiH da što prije sjednu za pregovarački sto kako bismo dogovorili najnižu cijenu rada u Federaciji BiH i time spriječili daljnji odlazak mladih ljudi iz naše zemlje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba za informisanje

PODIJELI