„Igre bez granica“ premijera Novalića

Sarajevo, 8. januar 2016. godine

 

MEDIJIMA

 

Saopštenje za javnost

„Igre bez granica“ premijera Novalića

 

U povodu izjave premijera FBiH, g-dina Fadila Novalića da je svako eventualno povećanje minimalne plate u iznosu većem od 3%, što je slovom i brojem 10,82 KM, „društveno opasno“, a želeći „spasiti“ duštvo, podsjećamo premijera na nekoliko činjenica:

  • Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH, potpisan 2005. godine i koji je još uvijek na snazi, predviđao je usklađivanje iznosa najniže neto satnice sa rastom troškova života. U deset godina primjene ovog OKU, samo jednom je Vlada FBiH pozitivno odgovorila na inicijativu upućenu od strane SSSBiH i 2009. godine je došlo do povećanja iznosa minimalne plate sa 345,00 na 360,80 KM. Nijedan ekonomski pokazatelj ne govori da je to povećanje dovelo do raspada ekonomskog sistema u FBiH.
  • U julu mjesecu, netom prije usvajanja Zakona o radu FBiH, kojem se sindikat oštro protivio, ste izjavili da ćete iznos najniže plate u FBiH povećati na 450,00-500,00 KM. Sad Vam očigledno smeta i 410,00 KM koliko su poslodavci i sindikat, kao jedini zakononom predviđeni partneri za kolektivno pregovaranje o OKU, nakon mučnih pregovora dogovorili.
  • Prijedlog općeg kolektivnog ugovora koji ste, potpuno nerazumno i neshvatljivo uputili na ocjenu ustavnosti, iako za to nema ama baš nikakve pravne osnove, nije neustavan niti je suprotan Zakonu o radu FBiH.
  • Ukidanjem Rješenja o reprezentativnosti UP FBiH ste značajno narušili socijalni dijalog u FBiH, direktno se miješajući u njegovo vođenje, a što je suprotno konvencijama Međunarodne organizacije rada. Svojim posljednjim postupcima polako, ali sigurno dovodite Federaciju BiH u potpunu pravnu blokadu, a građane, samim tim i radnike, uvodite u pravnu nesigurnost.

 

Služba za informisanje

PODIJELI