Informacija za Međunarodnu konfederaciju sindikata u vezi sa mjerama Vlade FBiH tokom pandemije COVID-19

Broj: 01-III-107/20

Sarajevo, 02.06.2020. godine

 

MEĐUNARODNA KONFEDERACIJA SINDIKATA/PERC

Ured u Sarajevu

g-đa Enisa Salimović, koordinator ureda

 

PREDMET: Informacija- dostavlja se

Poštovana,

Povodom Vašeg e-maila koji se odnosi na dostavu informacija u vezi faze “povratak na posao”, zatim informacija u vezi broja otkazanih ugovora o radu, kao i drugih informacija vezanih za radno-pravni i ekonomsko-socijalni položaj radnika u Federaciji BiH u vrijeme pandemije COVID-19, imamo potrebu navesti nekoliko bitnih činjenica.

Naime, što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, moramo istaći da je oporavak vrlo težak i neizvjestan. Prema podacima Porezne uprave FBiH od proglašenja pandemije (16.03.2020. godine) do 15.05.2020. godine registrovano je 43.247 odjava sa osiguranja što predstavlja najveći broj odjavljenih radnika u regionu. Iako je Savez samostalnih sindikata BiH od samog početka pandemije insistirao na donošenju odgovarajućih mjera kako bi se suzbilo otpuštanje radnika, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti su vrlo sporo reagovali, pa smatramo da su upravo oni glavni krivci za ovako enorman broj otpuštenih radnika. Što se tiče mjera koje bi imale za cilj ublažavanje posljedica pandemije izazvane COVID-19, Parlament Federacije BiH je tek u silaznoj fazi pandemije tj. početkom maja 2020. godine usvojio Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (tzv. Korona zakon), što je dovelo do nesagledivih ekonomskih posljedica. Ovdje treba istaći da, iako je Zakon na snazi već skoro mjesec dana, još ni jedan poslodavac nije dobio subvenciju što znači da je efekat tog Zakona apsolutno neprimjetan. Kada govorimo o samom tekstu Korona zakona, naglašavamo da niko nije zadovoljan, a najmanje radnici jer im se tim Zakonom ne pruža bilo kakava zaštita u pogledu očuvanja radnog mjesta. Naprotiv, zbog određenih zakonskih rješenja iz Korona zakona neki poslodavci su vidjeli šansu u ostvarivanju prava na subevnciju, a osnovni uslov je da taj poslodavac ima pad ostvarenog prometa najmanje 20% u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine. Vodeći se tom smijernicom, poslodavci su nastavili otpuštati radnike iako za to nisu imali potrebu i na taj način će prikazati pad prometa, te ostvariti pravo na subvenciju. Važno je napomenuti da iznos subvencije iznosi 244,85 KM mjesečno po svakom radniku na ime doprinosa na najnižu platu počevši od obračuna i isplate plaće za april 2020. godine.

S obzirom da je u Federaciji BiH 28.05.2020. godine ukinuto stanje prirodne i druge nesreće, očekujemo da bi se radnici koji rade od kuće trebali vratiti na svoja radna mjesta. Što se tiče realnog sektora, stanje je krajnje neizvjesno, naročito u malim preduzećima koji svoje proizvode ne mogu plasirati na tržište, pa se samim tim poslodavci teško odlučuju da pokrenu proizvodnju. Slična je situacija i u turizmu gdje radnici još uvijek nisu u mogućnosti otpočeti sa radom, ali se nadamo da će ponovnim uspostavljanjem avio i drumskog saobraćaja, te otvaranjem granica u skorije vrijeme ova djelatnost moći normalno funkcionisati. Kada je u pitanju zaštita na radu u pogledu mjera zaštite od COVID-19 primjetno je da radnici nose zaštitne maske i dezinfikuju ruke, dok u ostalim segmentima zaštite zbog nedonošenja novog Zakona o zaštiti na radu radnici i dalje snose najveće posljedice jer nisu adekvatno zaštićeni na svom radnom mjestu.

S poštovanjem,

                                                                                                 PREDSJEDNIK

      Selvedin Šatorović, s.r.

PODIJELI