Ispravka dijela navoda u tekstu objavljenom pod naslovom „Sindikati spremni na rušenje vlasti u BiH zbog uvjeta MMF-a“, u broju 18.372 od utorka, 24. februara 2015. godine

Broj: 01-III-96/15

Sarajevo, 24. februar 2015. godine

 

 

„VEČERNJI LIST“

G-din Jozo PAVKOVIĆ, Glavni urednik

G-din Zdenko JURILJ, Autor teksta

 

 

Predmet: Ispravka dijela navoda u tekstu objavljenom pod naslovom „Sindikati spremni na rušenje vlasti u BiH zbog uvjeta MMF-a“, u broju 18.372 od utorka, 24. februara 2015. godine

 

 

Poštovani,

 

 

Vaš list je u broju 18.372 od utorka, 24. februara 2015. godine, na strani 4. objavio autorski tekst g-dina Zdenka Jurilja pod naslovom „Sindikati spremni na rušenje vlasti u BiH zbog uvjeta MMF-a“. Ovom prilikom želimo ukazati na nekoliko stvari koje su djelimično spomenute u tekstu u netačnom obliku, te Vas molimo da u prvom narednom broju objavite ovu ispravku:

 

„Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je 11.02.2015. godine g-dinu Šefiku Džaferoviću, predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH uputio dopis broj 01-III-80/15 (u prilogu), koji se odnosio na stav SSSBiH u vezi sa usvajanjem Zajedničke izjave Predsjedništva BiH o evropskoj opredijeljenosti i neophodnim reformama BiH na putu ka Evropskoj uniji. Od g-dina Džaferovića je, izmedju ostaloga, traženo i da pomenuti tekst dopisa bude pročitan svim poslanicima, odnosno podijeljen u sklopu materijala, te da predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH procijeni da li je neophodno da se kratko obratimo zastupnicima u ime Saveza samostalnih sindikata BiH i na taj način ih blagovremeno upoznamo sa stavovima sindikata temeljenim na zahtjevima njegovog članstva na sjednici na kojoj bude razmatrana Zajednička izjava Predsjedništva BiH.

Ovim putem želimo obavijestiti javnost da u Savez samostalnih sindikata BiH nije došao poziv za prisustvovanje predsjednika SSSBiH sjednici Predstavničkog doma PSBiH, iz čega se može zaključiti da očigledno nije postojala zainteresovanost da se na sjednici čuje glas sindikata pa nije ni donesena takva odluka. Takodje, naglašavamo i to da Ismet Bajramović, predsjednik SSSBiH nije boravio u Rumuniji tokom održavanja sjednice PD PSBiH na kojoj je usvojena Zajednička izjava Predsjedništva BiH o evropskoj opredijeljenosti i neophodnim reformama BiH na putu ka Evropskoj uniji. Bez obzira na to što predsjednik Sindikata nije prisustvovao sjednici na kojoj je usvojen tako značajan dokument, stavovi SSSBiH o nepristajanju na bilo kakvo umanjenje stečenih prava radnika i radnica u BiH ostaju nepromijenjeni i spremni smo ta prava braniti na sve zakonom dozvoljene načine, uključujući i masovne proteste.“

 

S poštovanjem,

 

 

PREDSJEDNIK

  1. Ismet Bajramović, s.r.

 

 

 

PODIJELI