21. Juna 2024.
Iz medija: Imaju li radnici u privatnom sektoru pravo na otpremninu kod...

Iz medija: Imaju li radnici u privatnom sektoru pravo na otpremninu kod odlaska u penziju?

Faktora obratili su se čitaoci sa pitanjem da li radnici uposleni kod privatnika imaju pravo na otpremninu kod odlaska u penziju. Poznato je da uposlenici u javnom sektoru, državnim preduzećima, institucijama imaju pravo na otpremninu kod penzionisanja.

– U potpisanim kolektivnim ugovorima je regulirano i pitanje otpremnine kod odlaska u penziju. Mi za svaku branšu imamo definirane kolektivne ugovore, mislim da imamo potpisanih osam, barem u privatnom sektoru. Kolektivnim ugovorima je, između ostalog, definirano pitanje otpremnina kod odlaska u penziju, neke jednokratne pomoći u slučaju smrti radnika, bračnog druga… – kazao nam je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Upitali smo šta je sa radnicima čije branše nemaju potpisane kolektivne ugovore.

– Pa vrlo malo je takvih. Ako ne postoji kolektivni ugovor, pitanje otpremnina se može regulisati i pravilnicima unutar firmi – govori Smailbegović.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović objašnjava kako pitanje otpremnine kod odlaska u penziju nije propisano Zakonom o radu FBiH.

– Poslodavac prema Zakonu o radu nema obavezu isplate otpremnine kod odlaska u penziju radnika. Ovo pitanje se može propisati kolektivnim ugovorom i taj iznos varira u zavisnosti koja je djelatnost u pitanju. Međutim, tamo gdje radnici nisu obuhvaćeni kolektivnim ugovorom, nerijetka je situacija da prilikom odlaska u penziju ne dobiju otpremninu – kaže Šatorović.

Osvrnuo se i na javni sektor.

– Kada je riječ o javnom sektoru, otpremnine se ugovaraju u visini od tri do pet plaća radnika ili tri do pet prosječnih plaća Federacije BiH, zavisno šta je povoljnije za radnika – rekao je Šatorović.

Predsjednica Sindikata radnika trgovine BiH Mersiha Ferhatović-Beširović nam je kazala da ukoliko sektor nema kolektivni ugovor, da poslodavac nije obavezan, osim ako nije predviđeno pravilnikom, da radniku isplati otpremninu kod odlaska u penziju.

Dodaje kako radnici u trgovini obuhvaćeni kolektivnim ugovorom imaju pravo na otpremnine u visini tri minimalne plaće u FBiH.

Trenutno, minimalna plaća u FBiH iznosi 596 KM.

Izvor: Faktor.ba

PODIJELI