Iz medija: Izabrani novi organi Sindikata metalaca ZDK-a

-izborna skupština Sindikata metalaca ZDK-a

Na e-mail adresu našeg medija stiglo je saopštenje za javnost od Sindikata metalaca ZDK-a povodom održane Pete Izvještajno-izborne skupštine, a koje mi prenosimo u cjelosti.

“Danas je u Željezari Zenica održana Peta Izvještajno-izborna skupština Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, nakon što su sindikalni izbori uspješno provedeni u svim sindikalnim organizacijama članicama.

Od ukupno 25 delegata iz naših sedam sindikalnih organizacija – ArcelorMittal Zenica, Mann Hummel Tešanj, Pobjeda Tešanj, Preis Usora, Excel Maglaj, Prevent FAD Jelah i Željezara Zenica, svi delegati su se odazvali pozivu na skupštinu.

Skupština je jednoglasno usvojila predloženi Izvještaj  o radu za 2019-2022 godinu, Izvještaj nadzornog odbora za 2019-2022 godinu, kao i Program rada sindikata za 2023-2027 godinu.
Skupština je jednoglasno izabrala organe Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona u mandatu 2023-2027 godina – Nadzorni odbor, Kantonalni odbor i presjednika kantonalnog sindikata.

Za predsjednika je  izabran Kenan Mujkanović, aktuelni predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.

Delegati skupštine su, u vidu skupštinskih zaključaka, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Federacije uputili zahtjev za hitno donošenje Zakona o minimalnoj plati od 1000 KM i donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu koje je SSS BiH inicirao u oktobru 202. godine, a kojima bi trebala biti onemogućena zloupotreba ugovora o radu na određeno vrijeme i prekovremenog rada.

Predsjednici svih sindikalnih organizacija ili njihovi zamjenici su potvrdili da će učestvovati u protestnoj šetnji koju će 1. maja organizovati SSS BiH, sa zahtjevom za hitno donošenje Zakona o minimalnoj plati.

Rezimirajući prethodni mandat,  sa punim pravom se može reći da su Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona i njegove sindikalne organizacije i povjerenici adekvatno odgovorili svim izazovima u proteklom periodu, očuvano je jedinstvo sindikalnog djelovanja i izuzetno dobra saradnja. Uz značajno podmlađen kadar, te veliki broj žena u organima sindikalnih organizacija, danas imamo ekipu spremnu da se uhvati u koštac sa svim problemima.

Zaključeni su kolektivni ugovori koji pokrivaju više od 3200 naših radnika, uz veća materijalna i druga prava. Cilj nam  je i temeljni zadatak da i ostale organizacije zaključe kolektivne ugovore u narednom periodu.

Plate i novčana primanja radnika povećane su u svim firmama u kojima djeluju naše sindikalne organizacije, u prosjeku 20 do 50% u odnosu na 2019. godinu. Međutim, imajući u vidu aktuelnu inflaciju, temeljni zahtjev sindikata ostaje poboljšanje materijalnog položaja radnika, što će biti u fokusu sindikalnog djelovanja u narednom periodu.

Učinjeno je mnogo na zaštiti invalida rada II kategorije, osigurano je povećanje naknada invalidima na tzv. materijalnom čekanju, koji sad dobijaju naknade u iznosu njihove pune plate, neovisno od uzroka invalidnosti, što nije bio slučaj.
Za više od 60 radnika firmi Metalno, Rudstroj, Željezara Zenica, koje smo stalno držali u fokusu našeg rada ali i javnosti, u periodu od 2019. godine do danas  uvezan je radni staž. Slijedom dva naša  zahtjeva, Zeničko-dobojskom kantonu je izdvojio nedostajuća sredstva za doprinose za zdravstvo i nezaposlenost za radnike Rudstroja i Metalnog, koji su na taj način konačno ostvarili pravo na penziju.

Djelovanjem ovog sindikata tokom 2020. godine je osigurano pravo radnicima-demobilisanim borcima na uvećani godišnji odmor, bez uslovljavanja tzv. ID karticama.

U vrhu naših prioriteta bila je primjena Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata, u tom segmenutu se ostvaruje značajan napredak. U skoro svim našim organizacijama su imenovani povjerenici za zaštitu na radu koji ukazuju na probleme i nastoje dati doprinos u stalnom unapređenju zaštite na radu.

Podnijeli smo više destina prijava inspekcijama  u slučajevima kršenja prava radnika i sindikalnih povjerenika, kantonalnoj i federalnoj inspekciji.
Pružili smo punu pravnu podršku i pomoć u uspješnoj organizaciji dva generalna štrajka.

Na osnovu inicijative ovog sindikata, koju su podržali SSS BiH i potpredsjednik Federacije Milan Dunović, Ustavni sud Federacije  je u februaru 2020. godine presudio da je član 114. Zakona o radu neustavan, zbog kršenja ustavnog prava radnika na pristup sudu. Navedeni član zakona je slijedom ove presude prošle godine izmijenjen, što je vrlo značajno za radnike.

Dali smo puni doprinos u svim aktivnostima i protestima SSS BiH na donošenju Zakona o minimalnoj plati, koji je usvojen u formi nacrta 05.10.2022. godine na Predstavničkom domu Parlamenta Federacije – ostaje da se ova aktivnost konačno privede kraju, što prije.

Inicirali smo i obrazložili potrebu donošenja odluke o proširenju primjene Granskog kolektivnog ugovora za metalski sektor na sve poslodavce u grani metala u Federaciji, time su osigurana minimalna prava za sve radnike, neovisno od toga da li je njihov poslodavac član Udruženja poslodavaca.

Dali smo puni doprinos u aktivnostima SSS BiH na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu od kraja 2020. godine – usvajanjem ovih izmjena bio bi riješen problem zloupotrebe ugovora o radu na određeno vrijeme i prekovremenog rada.

Imali smo odličnu saradnju sa Industriall Global i European Trade Union, organizacijama koje broje 50 miliona članova u 140 zemalja svijeta, uz podršku našim aktivnostima.

Dali smo puni doprinos u svim aktivnostima SSS BiH  i protestima kojima su zaustavljene katastrofalne izmjene Zakona o radu u aprilu 2020. godine, koje bi se primjenjivale za vrijeme vanrednog stanja u pandemiji korona virusa, i koje bi radnike pretvorile u moderne robove.

Kroz djelovanje u Ekonomsko-socijalnom vijeću  ZDK, slijedom višegodišnjeg zahtjeva sindikata značajno su uvećana izdvajanja za socijalne kategorije, posebno naknade za porodilje, te su osigurana sredstva za uvezivanje staža u iznosu od 500 000 KM godišnje –  ova sredstva se po prvi put nalaze kao posebna stavka u budžetu.

Aktivno smo učestvovali u radu Komisije za zakone SSS BiH, kroz koju je prošao niz važnih zakonskih nacrta ili prijedloga – Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Zakon o mirnom rješavanju sporova, Zakon o reprezentativnosti sindikata, Zakon o vijeću zaposlenika, Zakon o štrajku, Zakon o zaštiti na radu i prateći podzakonski akti.

U proteklom mandatu smo postali bogatiji za jednu novu sindikalnu organizaciju,  u firmi Preis Usora, koja je imala našu punu zaštitu i  podršku u radu i djelovanju. Činjenica da sve naše organizacije, osim Željezare, djeluju u privatnim firmama, najbolje demantuju one koji tvrde da nema sindikata u privatnom sektoru.

Imali smo odličnu saradnju sa SSS BiH  i predsjednikom Selvedinom Šatorovićem, uz njegovu pomoć i podršku u svim aktivnostima koje su tražile uključivanje ovog nivoa sindikata.

Ostvarili smo korektnu saradnju sa Kantonalnom poreskom upravom, kantonalnim organima vlasti,  kao i sa Ministarstvom rada i socijalne politike Federacije kod rješavanja niza problema s kojima smo se susreli u radu i djelovanju.

Vrlo smo aktivno radili na edukaciji naših kadrova, organizovali smo dva  veoma uspješna seminara za više desetina naših povjerenika, izdavali smo informativne biltene i afiše, kontinuirano radili na informisanju naših članova.

Imali smo odličnu saradnju sa medijima, koji su vrlo korektno pratili sve naše aktivnosti i zahtjeve, što je sasvim sigurno bio i vid pritiska prema donosiocima odluka.

Organizovali smo dva malonogometna turnira, povodom 15. novembra Dana metalaca, na kojima je učestvovalo više od dvije stotine naših članova  iz svih sindikalnih organizacija, iz ovog  i drugih kantona.

U konačnici, kao jedan od najvažnijih segmenata djelovanja našeg sindikata,  u proteklom mandatu je pruženo više od tri hiljade usluga pravne pomoći  članovima sindikata pojedinačno, sindikalnim organizacijama i predsjednicima organizacija, kako iz našeg tako i iz drugih kantona i grana, kojima smo bili na dispoziciji 24 sata dnevno.

Blizu 400 novih članova sindikata potvrda je da radnici prepoznaju naš zajednički rad i trud. Naravno da uvijek može bolje, ali samo ako svi članovi ponesu svoj dio odgovornosti i obaveza.

Uz podršku članova sindikata, zajedno sa sindikalnim povjerenicima koji nose najveći teret, učinićemo sve što je u našoj moći da zadržimo i unaprijedimo rad i rezultate sindikata u predstojećem mandatu”, stoji na kraju saopštenja Sindikata metalaca ZDK-a.

Izvor: Zenit.ba

PODIJELI