24. Aprila 2024.
Kurtović tvrdi da državni službenici nemaju jubilarne nagrade, revizori utvrdili da se...

Kurtović tvrdi da državni službenici nemaju jubilarne nagrade, revizori utvrdili da se ipak isplaćuju

FOTO: AJDIN COCALIĆ

Razlika rada u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini, Federaciji, se ogleda u gotovo svim segmentima od plaće, toplog obroka, otpremina, regresa…

Međutim ta razlika u Faktorovom tekstu koji obrađuje ovu temu nije zasmetala Samiru Kurtoviću, predsjedniku Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Reagirao je zbog toga što je Faktorov sagovornik Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sinidikata BiH koji je na tu funkciju reizabran na Skupštini SSBiH u Sarajevu u septembru ove godine. On Šatoroviću spori da je čelnik Sindikata, što je višemjesečna, pa i višegodišnja prepirka unutar samog Saveza samostalnih sindikata BiH.

Šatorović je, na zamolbu novinara Faktora, komentirao razliku između rada u javnoj upravi i u privatnom sektoru.

– Sva prava u vezi sa godišnjim odmorom, toplim obrokom, naknadama su regulirana kolektivnim ugovorima, Zakonom o radu te pravilnicima o radu. U javnom sektoru su sve te stvari uređene tako da zaposleni imaju uređena sva primanja i naknade. U privatnom sektoru, nažalost, najveći broj radnika ima nižu plaću, topli obrok koji je manjeg iznosa nego u javnom sektoru ili ga u dosta firmi ni nema već se radnicima npr. u nekim trgovinama određuje iznos koji mogu potrošiti isključivo u toj radnji tako da poslodavac u suštini ne daje ništa – rekao je, između ostalog, Šatorović.

Nije istina, kako tvrdi Kurtović, da je u Faktorovom tekstu Šatorović govorio o jubilarnoj nagradi. Da se jubilarne naknade još uvijek isplaćuju je zaključak novinara donesen na osnovu revizorskih izvještaja o radu federalnih institucija.

– Šatorovic iznosi javnosti lažne informacije, uposlenici organa uprave u FBiH nemaju jubilarne nagrade a naravno da se borimo da poboljšamo status uposlenika po svim drugim segmenitama prava – stoji u reagiranju Kurtovića.

Da jubilarne nagrade itekako postoje dokazuju izvještaji revizora. Jedan od takvih je Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2022. godinu koje je u toj godini dodijelilo i “jubilarnu nagradu za stabilnost u radu.”

U stavci “naknade troškova zaposlenih u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma” se navodi kako se za “jednokratne pomoći, jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darove djeci i slično izdvojilo 44.280 KM.

Izvor: faktor.ba

PODIJELI