MEDIJI – Saopštenje za javnost

Sarajevo, 2. juni 2017. godine

 

MEDIJI

Saopštenje za javnost

 

 

S obzirom da je Dom naroda Parlamenta FBiH na jučerašnjem zasjedanju usvojio

Izmjene i dopune Zakona o radu kojim se, između ostalog, Vlada Federacije BiH vraća kao potpisnik Općeg kolektivnog ugovora, a imajući u vidu da je posljednjih 11 mjeseci izbjegavala da ispuni zaključak Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH o proširenju OKU na sve radnike, postavlja se pitanje šta možemo očekivati nakon što Zakon stupi na snagu. Podsjećamo da će do tada najvjerovatnije doći do isteka važenja Općeg kolektivnog ugovora za FBiH, jer postojeći važi do 22. juna.

Prije dvije godine smo insistirali da Vlada bude potpisnik Općeg kolektivnog ugovora, ali su oni činili sve da više ne budu strana u pregovorima. Optuživali su nas tada da smo protiv evropskih integracija i modernih tekovina. Zašto su sada promijenili priču je valjda jedino njima jasno, a mi se pitamo šta je bila svrha aktivnosti Vlade otkad imamo novi Zakon o radu.

 

 

Služba za informisanje

PODIJELI