Međunarodna konferencija rada 2023. u Ženevi

Ženeva, Švicarska – U Ženevi se od 5. do 16. juna 2023. godine održava 111. Međunarodna konferencija rada (ILC 2023.) na kojoj učestvuju države članice Međunarodne organizacije rada. Ove godine se predstavnici radnika, poslodavaca i vlade iz 187 država članica MOR-a bave širokim spektrom pitanja, uključujući: pravednu tranziciju ka održivim i inkluzivnim ekonomijama, kvalitetno obavljanje pripravničkog staža i zaštitu rada. Danas će se u okviru zasjedanja ILC 2023. održati Samit o samitu rada na kojem će šefovi država i vlada govoriti o poslovima i socijalnoj zaštiti za pravedne tranzicije. U tripartitnoj delegaciji Bosne i Hercegovine sindikate ove godine predstavlja predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović.

Photo by ILO

Služba za informisanje

 

PODIJELI