Međunarodna organizacija rada (MOR) potvrdila pravo na štrajk

Sarajevo, 26. februar 2015. godine

 

 

MEDIJIMA

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Međunarodna organizacija rada (MOR) potvrdila pravo na štrajk

 

 

Sindikati širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, svakodnevno se suočavaju sa različitim zakonskim preprekama kada je riječ o organizovanju štrajkova. Time se direktno krše odredbe Konvencije Medjunarodne organizacije rada br. 87 o slobodi udruživanja, te se radnicima otežava da na legalan način zaštitu svojih prava ostvare organizovanjem štrajka. Medjunarodna konfederacija sindikata (ITUC), čija punopravna članica je Konfederacija sindikata BiH koju je, zajedno sa kolegama iz RS, osnovao Savez samostalnih sindikata BiH, dugo vremena je pokušavala na razne načine u sklopu MOR-a izvojevati promjenu statusa quo i dobiti potvrdu prava na štrajk od jedine organizacije na svijetu koja okuplja predstavnike vlasti, poslodavaca i radnika.

 

Nakon dvije godine, tokom kojih su poslodavci u Međunarodnoj organizaciji rada doveli globalni sistem nadzora ovog UN tijela u stanje mirovanja, nastojanjem da ukinu decenije jurisprudencije MOR-a koja podržava pravo na štrajk, konačno je došlo do pomaka sa mrtve tačke i napretka. Predstavnici sindikata i poslodavaca su na posebnom sastanku MOR-a, održanom ove sedmice, postigli stepen razumijevanja kojim se izlazi iz ove pat pozicije, na osnovu uvažavanja prava na pokretanje industrijske akcije, a za što je potrebno da vlade eksplicitno uvaže pravo na štrajk, a sve u vezi sa MOR Konvencijom 87. o slobodi udruživanja. Ovaj sporazum je uslijedio nakon izuzetno uspješne međunarodne mobilizacije sindikata, 18. februara, tokom koje je pokrenuto više od 100 akcija u više od 60 države kao podrška pravu na štrajk.

 

Generalni sekretar Međunarodne konfederacija sindikata, kolegica Sharan Burrow koja stoji na čelu organizacije koja predstavlja 172 miliona radnika i radnika u 162 države i teritorije je istakla sljedeće: “Kreirajući krizu, grupe poslodavaca i neke vlade nisu dopuštale da se ovo pitanje iznese pred Međunarodni sud pravde, iako Ustav MOR-a propisuje da se to treba učiniti. Sada smo uspjeli doći do rješenja kojim se štiti osnovno pravo radnika da pokrenu štrajk, a MOR-u omogućava nastavak aktivnosti praćenja stepena u kom vlade poštuju preuzete međunarodne obaveze poštivanja radničkih standarda.”

 

 

Služba za informisanje

PODIJELI