Neophodno hitno usvajanje Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović sastao se danas u Domu sindikata sa predsjednikom Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH Mahirom Semićem. Razgovarano je o problemima s kojima se svakodnevno u svom radu suočavaju radnici u građevinarstvu. Posebno je istaknut problem rada na visokim temperaturama i izostanak odgovarajućih mjera za zaštitu radnika u tim uslovima.

Usaglašeno je da je neophodno usvajanje Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu kojim će se, prije svega,osigurati adekvatna zaštita radnika. Donošenje tog zakona će, svakako, olakšati i rad poslodavcima, ali i biti od koristi za cijelu državu. Mora se uraditi sve kako bi se značajno smanjio broj nesreća na radu, ali i smrtnih slučajeva nastalih kao posljedica nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja.

Učesnici sastanka pozivaju Federalno ministratvo rada i socijalne politike, te Vladu Federacije BiH da sve buduće aktivnosti koje se direktno i indirektno tiču pitanja radnika, njihovog ekonomsko-socijalnog statusa i radno-pravnog položaja realizuju u koordinaciji i uz konsenzus sa Savezom samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Savez je, zajedno sa Sindikatom građevinarstva i IGM BiH spreman dati puni doprinos u tim aktivnostima.

Na kraju, kolega Semić je još jednom istakao važnost jedinstva Saveza samostalnih sindikata BiH i iskazao opredijeljenost granskog sindikata na čijem je čelu za jačanje SSSBiH, kao jedinstvene krovne sindikalne organizacije.

 

           Služba za informisanje

PODIJELI