Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH

NEZAVISNI STRUKOVNI SINDIKAT RADNIKA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU U FBIH

 

            Skraćeni naziv: NEZAVISNI SINDIKAT ZDRAVSTVA FBiH

Predsjednik: ZIJAD LATIFOVIĆ

Kontakt:

Adresa: Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo

Tel/Fax: 033/205-088

Webemra.sindikat@hotmail.com

 

PODIJELI