Norveška sredstva nisu pronevjerena

Sarajevo, 31. maj 2016. godine

 

MEDIJIMA

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Norveška sredstva nisu pronevjerena

 

Optužbe o pronevjeri sredstava uplaćenih od strane Saveza sindikata Norveške su lažne i destruktivne.

 

Nedavno su bh. mediji objavili optužbe protiv SSSBiH u vezi sa pronevjerom novca norveških partnera. Regionalna organizaciona struktura Saveza sindikata Norveške (LO Norway) „LO Nedre Romerike“ solidarno je uplatila iznos od 10.000 EUR kako bi podržala rekonstrukciju Radničkog doma u Mostaru koji je 19.07.2012. uništen u požaru. U iznesenim optužbana stoji da je taj novac pronevjeren od strane SSSBiH i njegovog predsjednika.

 

Pomenute optužbe su netačne. Uplaćena sredstva su usmjerena u rekonstrukciju zgrade i utrošena u skladu sa dogovorom. LO Nedre Romerike već niz godina sarađuje sa sindikatom u Mostaru i zadovoljan je pravilnom upotrebom sredstava.

 

„I LO Norway i SSSBiH imaju antikoruptivne politike i oštar stav prema korupciji“, rekao je Tor-Arne Solbakken, potpredsjednik LO Norway. „Lažne optužbe protiv naših organizacija sprječavaju konstruktivan dijalog i skreću pažnju sa našeg rada na poboljšanju radničkih prava.“

 

Ismet Bajramović, predsjednik SSSBiH je poručio„Posebno nas je pogodilo što su lažne optužbe iznesene u vezi sa novcem uplaćenim od strane kolega iz Norveške. Žalosno je da je Radnički dom–simbol Mostara i sindikalnog pokreta na tom području stavljen u negativan kontekst. Naša saradnja sa kolegama iz LO Norway će se nastaviti razvijati i u budućnosti, posebno u dijelu koji se tiče borbe protiv korupcije.“

 

Savez sindikata Norveške i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine godinama sarađuju. Naš posljednji zajednički projekat „Pitanje oporezivanja, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana – ka boljem upravljanju i demokratskim procesima“, koji je uključio sve sindikate s prostora Zapadnog Balkana, završen je regionalnom tripartitnom konferencijom na visokom nivou u novembru 2015. godine u Sarajevu.

 

LO Norway i SSSBiH ostaju zajedno u solidarnosti i nastojanju da osiguraju radnička prava u Norveškoj i Bosni i Hercegovini.

 

 

Ismet Bajramović                                                                  Tor-Arne Solbakken

Predsjednik                                                                         Potpredsjednik

SSSBiH                                                                             LO Norway

PODIJELI