Održan I modul FES Sindikalne škole 2023.

Tarčin – Od 3. do 5. novembra održan je I modul Sindikalne škole koju, u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata BiH i Savezom sindikata RS, organizuje Fondacija Friedrich Ebert.

Prvi modul bio je posvećen sljedećim pitanjima:

  • Šta je sindikat i koja je uloga sindikata u društvu danas?
  • Šta je regulisano radnim zakonodavstvima i na koji način?
  • Šta regulišu kolektivni ugovori i kako se pripremiti za proces kolektivnog pregovaranja?
  • Kako razumjeti brojeve i kako ih integrisati i sindikalnu argumentaciju u pregovorima?
Cilj Sindikalne škole je razmjenjivanje informacija, učenje i razvijanje vještina učesnika i učesnica za  aktivan angažman u sindikatima.
Služba za informisanje
PODIJELI