Održan I modul Sindikalne škole 2021.

Neum – Nakon godinu dana pauze zbog epidemiološke situacije, u Neumu je od 15. do 17. oktobra 2021. godine održan je I modul Sindikalne škole Fondacije Friedrich Ebert (FES), čime je uspješno nastavljena realizacija dugogodišnjeg zajedničkog programa edukacije SSSBiH, SSRS i FES-a. Polaznici su predstavnici Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Aktiva mladih Saveza sindikata RS i Sindikata Brčko distrikta BiH.

Nakon što im je g-đa Merima Ejubović, naučna saradnica u Fondaciji prezentirala projekat “Sindikalna škola”, učesnici su imali priliku pratiti predavanja o temama:

1. Šta je sindikat i kako se razvijao? Uloga sindikata u društvu danas

2. Sindikati u Bosni i Hercegovini danas – Struktura, nadležnosti, način djelovanja

3. Pravni okvir za djelovanje sindikata u BIH

4. Radnički ustavi: Zakoni o radu – opis i analiza primjene u praksi

5. Kolektivni ugovori i kolektivno pregovaranje kroz teoriju i praksu

Tokom dvodnevnog skupa posebna pažnja je posvećena diskusijama, te praktičnim vježbama i radu u grupama, a sve s ciljem da mladi sindikalci kroz vježbu primjene novostečena znanja i vještine. Predavači na ovom modulu su bili Adis Kečo i Lejla Čaušević-Sućeska iz Saveza samostalnih sindikata BiH, te Goran Stanković iz Saveza sindikata RS. Planirano je da II modul bude realizovan narednog mjeseca na Jahorini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sindikalna škola je projekat koji se realizuje uz finansijsku, tehničku i naučnu podršku Fondacije Friedrich Ebert. Cilj je pružiti mladim članovima sindikata osnovna znanja i vještine o sindikalnom pokretu, koletivnom pregovaranju, metodima sindikalne borbe, te svim pravnim aktima koji su im neophodni kako bi se uspješno bavili zaštitom i promocijom radničkih prava.

Fondacija Friedrich Ebert, osnovana 1925. godine, politička je fondacija sa najdužom tradicijom u Njemačkoj. Svoje ime dobila je od Predsjednika Weimarske republike Friedricha Eberta; njegovoj političkoj ostavštini Fondacija zahvaljuje svoj nastanak, kao i pitanja kojima se bavi.

Služba za informisanje

PODIJELI