Održan II modul FES-Sindikalne škole 2023.

Jahorina – Od 1. do 3. decembra održan je II modul Sindikalne škole koju, u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata BiH i Savezom sindikata RS, organizuje Fondacija Friedrich Ebert.

Drugi modul bio je posvećen sljedećim pitanjima:

  • Koje su metode i oblici sindikalne borbe i kako uspješno realizovati pravo na štrajk?
  • Šta je mobing i uznemiravanje na radnom mjestu? Kako ove pojave prepoznati i kako postupiti?
  • Šta sindikati mogu uraditi kako bi uključili veći broj mladih u sindikate i kako poboljšati imidž sindikata u javnosti.
Svim polaznicima/ama FES-Sindikalne škole 2023. su po završetku uručeni certifikati.

Fotografije @tesla_foto

Cilj Sindikalne škole je razmjenjivanje informacija, učenje i razvijanje vještina učesnika i učesnica za aktivan angažman u sindikatima.
Služba za informisanje
PODIJELI