Održan prošireni sastanak Glavnog odbora PPDIVUT-a BiH

Danas je na proširenom skupu članova organa i kadrova Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH osuđeno manipulisanje radnicima i građanima pokušajem prebacivanja odgovornosti na sindikate za loše stanje u državi.

Da stvari budu još gore, ide se i na otkazivanje Opšteg kolektivnog ugovora, pod izgovorom da opšti kolektivni ugovori ne postoje u državama u regiji i šire, već da se to radi na nižim nivoima sindikalnog organizovanja u okviru granskih i preduzetnih sindikata. Pri tome se ne iznosi činjenica da je mnogim granskim sindikatima uskraćeno pravo da kolektivno pregovaraju, a istovremeno se to omogućava sano nekim kako bi država stvorila privid dobrog socijalnog dijaloga. A već sedam mjeseci je uskraćen socijalni dijalog u Ekonomsko-socijalnom vijeću Federacije BiH i njegovo pokretanje. Obzirom da ne postoji alternativa socijalnom dijalogu, naglašeno je da aktuelni sindikati sutra ne mogu snositi odgovornost za pojavu anarho-sindikata na prostoru BiH, koji se već javljaju u državama okruženja.

Podržana je ideja novinske agencije “Atrakcija” u vezi sa brendiranjem postojanja prava radnika pod oznakom “solidarna kupovina–kupujmo od onih koji posebno poštuju prava radnika–ne kupujmo od izrabljivača radnika”.

Uz ovo su prisutni dodali da ne trebaju koristiti ni usluge, ugostiteljske i druge, tamo gdje nema sindikata, a konstatovano je da je sindikat bio organizovan i imao dobre kolektivne ugovore u brojnim hotelima, posebno u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu, ali da je sada stanje takvo da sindikalno organizovanje ne postoji niti u jednom od tih hotela, kao ni u drugim ugostiteljskim objektima.

Preuzeto sa http://www.ppdivut.ba

PODIJELI