Okrugli sto “Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada”, Beograd

Okrugli sto “Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada”, Beograd

 

U Beogradu se 10-12. decembra 2018. godine održava Okrugli sto “Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada”, koji se organizuje u sklopu Projekta “Evropske integracije i socijalna dimenzija regionalne sindikalne mreže”. Ovaj skup predstavlja, istovremeno, i jednu od posljednjih aktivnosti u sklopu pomenutog projekta, koji su prethodne tri godine realizovali Regionalni sindikalni savjet Solidarnost (RSS Solidarnost) i Evropska konfederacija sindikata (EKS), uz podršku Evropske komisije.

Na Okruglom stolu se razgovara, između ostalog, o izazovima u dosadašnjem funkcionisanju ekonomsko-socijalnih vijeća u regionu iz ugla sindikata, kao i iz ugla poslodavaca, te budućnosti ovih tripartitinih tijela. Biće, takođe, govora i o zajedničkim izazovima sindikata i poslodavaca u regionu, šansama i mogućnostima za saradnju, promovisanje izgradnje kapaciteta i jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga.

Na skupu, kojem prisustvuju predstavnici svih sindikalnih centrala-članica RSS Solidarnosti i nacionalnih poslodavačkih udruženja, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine predstavljaju Bajro Melez, potpredsjednik SSSBiH i Fikret Alić, predsjednik Skupštine SSSBiH.

Naredne godine domaćini Okruglog stola biće Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Savez sindikata RS.

PODIJELI