Okrugli sto „Sigurnost i zdravlje na radu“

Sarajevo, 26. april 2016. godine

MEDIJIMA

 

NAJAVA DOGAĐAJA

Okrugli sto „Sigurnost i zdravlje na radu“

           

U povodu obilježavanja 28.  aprila – Međunarodnog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom radnika građevinarstva i šumarstva – BWI, organizuje Okrugli sto  „Sigurnost i zdravlje na radu“.

Okrugli sto će se održati u srijedu, 27. aprila 2016. godine u Velikoj sali Doma sindikata,

Obala Kulina bana 1, Sarajevo, sa početkom u 11:00 sati.

 

Ovaogodišnji Okrugli sto organizuje se s ciljem podizanja svijesti radnika o problemima, pravima i obavezama radnika i poslodavaca  u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Bavimo se štetnim posljedicama neadekvatno primjenjenih mjera zaštite na radu, zanemarujući potrebu za  preventivno djelovanje svih relevantnih društvenih faktora kako bi se osigurala adekvatna zaštita zdravlja i sigurnosti radnika na radu i spriječile ili ublažile štetne posljedice.

Izlagač će biti g-đa Azra Vatrenjak, inspektor zaštite na radu Kantona Sarajevo.

Pozivamo vas da medijski propratite ovaj događaj. Izjave od učesnika Okruglog stola će biti moguće uzeti u 12:30.

 

Služba za informisanje

PODIJELI